MyCompetence беше представена пред участниците в международна конференция MyCompetence беше представена пред участниците в международна конференция
29.11.2019

Заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров представи Националната системата за оценка на компетенциите на работната сила MyCompetence пo време на международна среща, в която участваха представители на 8 държави-членки от ЕС и Европейската комисия.

 

Системата съдържа информация, инструменти и специализирани услуги за оценка на компетенциите на работната сила в България. Базата данни представя над 350 компетентностни модела за успешно изпълнение на ключови длъжности в 25 важни за страната икономически сектора.

 

Онлайн базираната информационна система е реализирана от Българската стопанска камара в изпълнение на проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

 

Заместник-министър Лазаров обърна внимание, че голямо предизвикателство пред политиките по образование и обучение и заетостта е подготовката на качествена и производителна работна сила, притежаваща знания, умения и компетенции, съответстващи на потребностите на работните места. За да могат по-добре да се планират и обвържат действията за образование и обучение и заетостта е необходима информация за потребностите на съвременните работните места, за съдържанието на труда и трудовите процеси, за уменията и компетенциите, които се изискват за успешното изпълнение на работата.

 

Системата MyCompetence е свързана с националната база данни на Агенцията по заетостта. По този начин инструментите за оценка на компетенциите се използват при разработване на индивидуалните профили на търсещите работа лица, което подпомага работата на трудовите посредници. Търсещите работа лица, както и заетите лица, могат да направят самооценка на своите умения и компетентности, да идентифицират своите потребности и да преминат безплатните електронни обучения за ключови компетенции.