Системи и инструменти за оценка на компетенциите на корпоративно, регионално и секторно ниво - 2014
11.12.2014

Настоящият анализ на действащите системи и инструменти за оценка на компетенциите на работната сила на корпоративно, регионално и браншово ниво разглежда добри практики за организация на обучение, базирано на компетенции; прави преглед на иновативни подходи в организацията и приложението на електронни обучения и оценяване на работното място; както и на съвременни подходи за организация на стажове и практики; валидиране на придобити знания и умения в предприятието.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)