Работна среща с референтите по проект "Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“
15.05.2018
Организатор: БСК
Място: БСК

 

Работна среща по проект „Развитие на националната система за оценка на компетенциите –  MyCompetence“, със Секторните референти от 5-те нови сектора ще се проведе на 15.05.2018 год., от 15.00 ч., в зала 1, ет. 1 в Българска стопанска камара, при следният дневен ред: 

 

  1. Инструктаж относно задачите на Секторните референти от 5-те нови сектора в реализирането на проекта;
  2. Обучение по прилагането на метода „Делфи“ в подбор на ключови длъжности.