БСК обявява процедура за избор на изпълнители на дейности с обект "Създаване на секторни компетентностни модели"

Дата: 04.02.2013

още »
БСК обявява процедура за избор на изпълнители за тестване на секторни модели и карти за оценка на компетенциите

Дата: 04.02.2013

още »
БСК обявява процедура за избор на 11 преподаватели по ключови компетенции

Дата: 04.02.2013

още »
АНКЕТА за потребностите на гражданите от документи, доказващи знания и умения, придобити извън системата на образование

Дата: 15.01.2013

още »
СПРЯНА е процедурата за определяне на изпълнител – „открит избор” с обект “Закупуване на хардуер – доставка и системна интеграция на комуникационна и сървърна техника”

Дата: 14.11.2012

още »
Формират се групи за обучения по ключови компетенции!

Дата: 18.10.2012

още »
«1234567...7»