АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ относно 28-те предложения на БСК за промени в КТ

Дата: 13.02.2014

още »
АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ на нагласите у работодателите да наемат хора с увреждания

Дата: 13.02.2014

още »
Публична покана за избор на изпълнител на дейности с предмет "Закупуване на хардуер"

Дата: 30.08.2013

още »
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за избор на изпълнител на дейности с предмет „Подготовка на предложения за промени в приложимата нормативна уредба

Дата: 08.05.2013

още »
ОБЯВА: Открит избор за избор с предмет: "Разработване и апробиране на инструменти за оценка на компетенции"

Дата: 29.03.2013

още »
Обява за процедура "Закупуване на хардуер - доставка и системна интеграция на комуникационна и сървърна техника"

Дата: 08.03.2013

още »
«1234567...7»