Машини и оборудване


БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА-МАШИНОСТРОЕНЕЗа организацията

      - Брой – над 260 фирми
      - Видове (физически лица, юридически лица) – юридически лица
      - Съюзи към браншовата камара: Съюз по каростроене; Съюз по хладилна и климатична техника; Съюз на леярите


Основни цели и задачи на браншовата организацияОсновни дейности и подходи на браншовата камара за постигане на набелязаните цели и задачиКонтакти