Българска стопанска камара търси да назначи PHP програмист
06.03.2017

Валидност на обявата: 28.03.2017


Описание и изисквания:  Екипът по Информационни технологии на Българска стопанска камара е ангажиран с разработката и внедряването на уеб-базирани информационни системи и интернет портали. Софтуерните  решения се разработват в изпълнение на европейски проекти и проекти на членове на БСК. Сред разработките на екипа са Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence.bg, портала на Българска стопанска камара и други.

Във връзка с разширяването на екипа разкриваме позиция за PHP програмис.

Основни задължения:

Участва в разработката на уеб-базирани информационни системи.

Изисквания:

Професионален опит в разработка на уеб-базирани решения с ООП - PHP 5+;

Отлични познания по JavaScript, JQuery, HTML/CSS;

Релационни бази данни – MySQL;

Опит в разработка с PHP MVC framework. Опит със Zend Framework 2.0 е предимство;

Други предимства:

Работа с XML и Web-услуги;

работа със системи за контрол на версии (SVN, Git),

Образование:

- софтуерно инженерство, компютърни науки, информатика, информационни системи.

Английски език:

- добро ниво на ползване

Личностни характеристики:

- аналитично мислене;

- комуникативни умения и ефективна работа в екип;

- креативност при изпълнение на спецификациите на изискванията.

Ние предлагаме:

- Динамична и интересна работа;

- Приятна работна атмосфера;

- Екип, съставен от млади IT професионалисти с опит и познания в сферата на уеб програмирането, уеб дизайн и разработването на приложения;

- Работа на пълен работен ден

- Ако предложението ни представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография и кратко описание на проектите, по които сте работили не по - късно от 28.03.2017 г., на е-mail: kirovav@bia-bg.com

 

- Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

- Уведомяваме ви, че данните, които ни предоставяте са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита и всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.

Месторабота: София