БСК организира безплатни обучения по дигитални компетенции
04.06.2014

Валидност на обявата: 30.06.2014


Българска стопанска камара организира безплатни обучения по дигитални компетенции в рамките на проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" (ИСОК), финансиран по ОПРЧР.

 

Курсовете продължават четири дни, започват в 9.00 ч. и приключват в 17 ч. Те ще се проведат през м. юни 2014 г. в гр. София при следния график:

 

1-во обучение - 10, 11, 12, 13 юни

 

2-ро обучение - 17, 18, 19, 20 юни

 

3-то обучение - 24, 25, 26, 27 юни

 

Участниците получават учебни материали и рекламни материали на проекта. След успешно завършване на обучението се издава сертификат за придобити дигитални компетенции.


КРАТКА АНОТАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:


Курсът включва четири модула:

 

- Успешната комуникация в офиса посредством работа в мрежа. Бизнес комуникация по интернет, използване на електронна поща. Ключови елементи на операционна система Windows 7, браузъра Internet Explorer.

 

- Подготовка и редактиране на документи на работното място. Оптимално използване на функционалностите на текстообработваща програма - основно условие за ефективна работа. Работа с Word 2010 .

 

- Използване на електронни таблици в работата - извършване на изчисления с формули и функции, сортиране на данни, визуализация на данните чрез диаграми.  Работа с Excel 2010.

 

- Усъвършенстване на презентационните умения на служителите - условие за успешна кариера. Работа с Power Point 2010.

 

За преподавателя


 

 Георги Димитров Георгиев


   

Георги Димитров Георгиев е дългогодишен преподавател по дигитални компетенции. Квалификацията му включва:

 

.         Магистърска степен от Технически университет в гр. София по автоматика и телемеханика.

.         Гл. ас., тема: „Автоматизация на производствените процеси".

 

От 2001 г. обучава докторанти към Център за обучение - БАН, и Лаборатория по телематика - БАН, по модули: „Начална компютърна грамотност", „MS Office", „Компютърни мрежи и архитектури", „Уеб-дизайн" и „Обектно-ориентирано програмиране".

 

Георги Георгиев е водил курсове по дигитални компетенции както на служители от държавната администрация, така и на работещи в множество големи български и международни фирми и организации.

 

Георгиев е бил ръководител на научни проекти за електронно обучение - концепции, средства за разработка и реализации (2008 - 2010 гг.), за програмни средства за обучение на докторанти в Web - базирана среда (2006-2007 гг.), за програмни средства за дистанционно обучение, симулация и управление по роботика (2005 г.).

 

Георги Георгиев е работил в Института по системно инженерство и роботика към  БАН, Института по управление и системни изследвания към БАН и др.

 

За информация:


Теодора Борисова

Българска стопанска камара

Тел. 02 981 03 26

E-mail: t.borissova@bia-bg.com